die richtlijnen voor fabrikanten van handdesinfecterend middel

  • Huis
  • /
  • die richtlijnen voor fabrikanten van handdesinfecterend middel

die richtlijnen voor fabrikanten van handdesinfecterend middel

Hygiënerichtlijn voor kampeergelegenheden, jachthavens en ...- die richtlijnen voor fabrikanten van handdesinfecterend middel ,De hygiënerichtlijn voor kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccommodaties is voor het laatst volledig herzien in 2017. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening staan aangegeven in de Verantwoording. De schoonmaakschema’s bij deze richtlijn kunt u hier downloaden als Word-document. Voor het maken van een checklist of rapport kunt u gebruik maken van de normenlijst.De Staat van productveiligheid2. Wettelijk kader. De Europese Unie kent een geharmoniseerd wettelijk kader EU verordening 265/2008 Bekijk > voor productveiligheid. Dit kader voorkomt enerzijds dat onveilige consumentenproducten op het grondgebied van de EU komen, anderzijds zorgt het voor een interne markt waarbij consumentenproducten binnen de EU vrij worden verhandeld mits ze veilig zijn.Producteisen geneesmiddelen | RVO.nl | Rijksdienst

In de EU zijn farmaceutische geneesmiddelen voor menselijk en veterinair gebruik, op hoofdlijnen gereglementeerd in 2 wetboeken. Ze staan vast op grond van richtijnen 2001/83/EG en 2001/82/EG. In deze wetboeken staan eisen over vergunningverlening, productie, etikettering, indeling, distributie en reclame voor geneesmiddelen.

Informatieblad voor Fabrikanten van medische hulpmiddelen

Informatieblad voor Fabrikanten van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek Europese ... catiecode van het hulpmiddel (UDI-DI) die uniek is voor het model en de verpakking, en een identificatiecode van de productie (UDI-PI) ... prestatie-evaluatie gedurende de hele levenscyclus van een hulp-middel wordt geactualiseerd wanneer dat nodig is.

Energie-efficiëntieklassen voor verwarmingstoestellen ...

Vanaf deze datum mogen producten, die niet voldoen aan de nieuwe minimumeisen voor energieverbruik en milieubescherming, niet meer door de fabrikant in de handel worden gebracht. Fabrikanten bevestigen aan de richtlijnen te voldoen door middel van de CE-markering.

Wie zorgt voor je veilige werkplek in de thuiszorg? - Nursing

Jun 28, 2017·Deze richtlijn is helaas niet specifiek voor de thuiszorg, maar je kunt je er wel op beroepen. Zo heb je water, zeep en een handdesinfecterend middel nodig voor handhygiëne. Verder kun je handen, een schort, mondneusmasker of beschermende bril nodig hebben om jezelf te …

Trump houdt indoor verkiezingsrally, tegen coronaregels in ...

Tijdens het evenement zouden temperatuurcontroles worden uitgevoerd en maskers en handdesinfecterend middel worden uitgedeeld. Op beelden van het evenementen zijn de toeschouwers die prominent in ...

HOE U UW HANDEN KUNT WASSEN: CDC-RICHTLIJNEN - …

Na het aanraken van voer voor huisdieren of snacks voor huisdieren; ... Als u in deze omstandigheden niet direct toegang heeft tot water en zeep, moet u een handdesinfecterend middel op alcoholbasis gebruiken. Hoe u uw handen op de juiste manier wast . ... waardoor u wordt blootgesteld aan ziektekiemen die op de handgrepen van de kraan zitten.

Informatieblad voor Fabrikanten van medische hulpmiddelen

Informatieblad voor Fabrikanten van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek Europese ... catiecode van het hulpmiddel (UDI-DI) die uniek is voor het model en de verpakking, en een identificatiecode van de productie (UDI-PI) ... prestatie-evaluatie gedurende de hele levenscyclus van een hulp-middel wordt geactualiseerd wanneer dat nodig is.

ATEX en CE Richtlijnen | High Tech Alliance

Bij High Tech Alliance staat veiligheid voorop. De machinebouw heeft sinds 1995 te maken met verplichte CE-machinerichtlijnen. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat machines binnen de EU voldoen aan de gestelde regels van veiligheid en gezondheid voor o.a. operators en maintenance engineers.

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijn ...

wrijven met een handdesinfecterend middel. In hoofdstuk 7 vindt u printklare instructies voor het handen wassen en desinfecteren. Maak uw handen schoon: o voor en na het zett en van de PMU ; o voor en na de verzorging van de PMU ; o voor en na het dragen van hand en.

Explosiebeveiliging - richtlijnen, normen en bepalingen ...

De ATEX-richtlijn geldt voor alle producten die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen en is verplicht voor lidstaten van de Europese Unie. Ze omvat de ATEX-richtlijn 2014/34/EU voor fabrikanten en de ATEX-bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG (ATEX 137).

CODE VEILIG VERVOER ROLSTOELINZITTENDEN

CODE VEILIG VERVOER ROLSTOELINZITTENDEN Over het werken volgens de richtlijnen, zoals die zijn opgenomen in deze Code, hebben partijen het voornemen om in december 2001 een Convenant Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden af te sluiten.

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijn ...

wrijven met een handdesinfecterend middel. In hoofdstuk 7 vindt u printklare instructies voor het handen wassen en desinfecteren. Maak uw handen schoon: o voor en na het zett en van de PMU ; o voor en na de verzorging van de PMU ; o voor en na het dragen van hand en.

Energie-efficiëntieklassen voor verwarmingstoestellen ...

Vanaf deze datum mogen producten, die niet voldoen aan de nieuwe minimumeisen voor energieverbruik en milieubescherming, niet meer door de fabrikant in de handel worden gebracht. Fabrikanten bevestigen aan de richtlijnen te voldoen door middel van de CE-markering.

’Richtlijn cholesterolpil door fabrikanten beïnvloed’ | Trouw

Nov 29, 2007·’Richtlijn cholesterolpil door fabrikanten beïnvloed’ De Nederlandse huisartsen bekijken of de richtlijn voor het voorschrijven van een cholesterolpil moet worden herzien.

Informatieblad voor Fabrikanten van medische hulpmiddelen

Informatieblad voor Fabrikanten van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek Europese ... catiecode van het hulpmiddel (UDI-DI) die uniek is voor het model en de verpakking, en een identificatiecode van de productie (UDI-PI) ... prestatie-evaluatie gedurende de hele levenscyclus van een hulp-middel wordt geactualiseerd wanneer dat nodig is.

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijn ...

wrijven met een handdesinfecterend middel. In hoofdstuk 7 vindt u printklare instructies voor het handen wassen en desinfecteren. Maak uw handen schoon: o voor en na het aanbrengen van de tatoeage; o voor en na de verzorging van de tatoeage; o voor en na het dragen van hand en.

Handen wassen zonder water - Je bron voor hygiëne

In plaats van grondig te wassen, grijpen mensen te vaak gewoon naar het handdesinfecterend middel. Het echte wondermiddel is nog steeds standaard en conventioneel handen wassen met water en zeep, dus een goede zeeppomp in de keuken is nog steeds nodig, naast misschien een goede handdesinfectie voor …

Producteisen geneesmiddelen | RVO.nl | Rijksdienst

In de EU zijn farmaceutische geneesmiddelen voor menselijk en veterinair gebruik, op hoofdlijnen gereglementeerd in 2 wetboeken. Ze staan vast op grond van richtijnen 2001/83/EG en 2001/82/EG. In deze wetboeken staan eisen over vergunningverlening, productie, etikettering, indeling, distributie en reclame voor geneesmiddelen.

Wie zorgt voor je veilige werkplek in de thuiszorg? - Nursing

Jun 28, 2017·Deze richtlijn is helaas niet specifiek voor de thuiszorg, maar je kunt je er wel op beroepen. Zo heb je water, zeep en een handdesinfecterend middel nodig voor handhygiëne. Verder kun je handen, een schort, mondneusmasker of beschermende bril nodig hebben om jezelf te …

Handig die LCI-richtlijn van het RIVM

(1,2) Voor locaties waar professionele zorgverlening plaatsvindt, zoals zorginstellingen, geldt dat er ook gedesinfecteerd moet worden bij verontreiniging met andere lichaamsvloeistoffen dan bloed. Raadpleeg hiervoor ook de richtlijnen die van toepassing zijn binnen uw werkveld, bijvoorbeeld de richtlijnen van de WIP en het LCHV.

Inspectie staat diergeneesmiddel toe voor IC-patiënten | NOS

Ziekenhuizen mogen op hun IC's tijdelijk een slaapmiddel voor dieren gebruiken om mensen die beademd moeten worden in slaap te houden. Het gaat om propofol. De variant van dat middel voor …

HOE U UW HANDEN KUNT WASSEN: CDC-RICHTLIJNEN - …

Na het aanraken van voer voor huisdieren of snacks voor huisdieren; ... Als u in deze omstandigheden niet direct toegang heeft tot water en zeep, moet u een handdesinfecterend middel op alcoholbasis gebruiken. Hoe u uw handen op de juiste manier wast . ... waardoor u wordt blootgesteld aan ziektekiemen die op de handgrepen van de kraan zitten.

Voedselveiligheid en machinebouw - Netwerk van Ambitieuze ...

4. Conformiteitsverklaring is alleen van toepassing op de 4 groepen van producten die in de EU verordening zijn aangewezen. 5. Voor materalen die niet zijn genoemd kunnen nationale voorschriften of (positieve lijst ) toelating worden geregeld ( zie bijv. Regeling verpakkingen en gebruiksartikelen) . 6.

Informatieblad voor Fabrikanten van medische hulpmiddelen

Informatieblad voor Fabrikanten van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek Europese ... catiecode van het hulpmiddel (UDI-DI) die uniek is voor het model en de verpakking, en een identificatiecode van de productie (UDI-PI) ... prestatie-evaluatie gedurende de hele levenscyclus van een hulp-middel wordt geactualiseerd wanneer dat nodig is.