ontsmettingsmiddelen exporterende bedrijven

  • Huis
  • /
  • ontsmettingsmiddelen exporterende bedrijven

ontsmettingsmiddelen exporterende bedrijven

Ministerieel Besluit van 08/06/2001 houdende tijdelijke ...- ontsmettingsmiddelen exporterende bedrijven ,8 JUNI 2001. - Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer. De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999, inzonderheid op artikel 9bis;Mens-en-dier-juni-2015 - 21 Veterinaire Volksgezondheid ...Ratten op de veehouderij Op bedrijven waar dieren worden gehouden voor de voedselproductie zijn, gezien. Rattenbestrijding op de veehouderij ##### Wat mag wel en wat mag niet? hun capaciteit voor schade en ziekteoverdracht, ratten altijd ongewenst. Volgens diverse wetten en regelingen (bijv. IKB, KKM, regelingen van productschappen etc.) is h e ...Ministerieel Besluit van 28/06/2001 houdende tijdelijke ...

28 JUNI 2001. - Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer. De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999, …

Vind gemakkelijk een import & export bedrijf - Import ...

Alle import & export bedrijvenin Nederland op een site! Alle informatie over een import & export bedrijf zoals recensies, routebeschrijving en openingstijden.

interesting opportunity - Dutch translation – Linguee

bedrijven. ingim.nl. ingim.nl. After a few years in the consumer business ... Typische voorbeelden zijn vloeibare ontsmettingsmiddelen, gels, emulsies en zalven. ... de vertegenwoordigers van de betrokken exporterende landen en de indiener van het verzoek op de hoogte van de inleiding van het nieuwe onderzoek en stelde de belanghebbende ...

interesting opportunity - Nederlandse vertaling – Linguee ...

bedrijven. ingim.nl. ingim.nl. After a few years in the consumer business ... Typische voorbeelden zijn vloeibare ontsmettingsmiddelen, gels, emulsies en zalven. ... de vertegenwoordigers van de betrokken exporterende landen en de indiener van het verzoek op de hoogte van de inleiding van het nieuwe onderzoek en stelde de belanghebbende ...

EUR-Lex - 02005R0183-20190726 - EN - EUR-Lex

HOOFDSTUK II. VERPLICHTINGEN. Artikel 4. Algemene verplichtingen. 1. Exploitanten van diervoederbedrijven zorgen ervoor dat alle onder hun verantwoordelijkheid vallende stadia van de productie, bewerking, verwerking en distributie van diervoeders worden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke communautaire wetgeving, de daarmee verenigbare nationale wetgeving en goede …

Import-export Nederland | Europages

Bedrijven lokaliserens op een kaart. PER Land . Nederland; Amsterdam, Noord-Holland, Lelystad en Flevoland (95) Den Bosch, Noord-Brabant, Maastricht en Limburg (125) Groningen en omgeving, Leeuwarden, Friesland, Assen en Drenthe (38) Utrecht en omgeving, Den Haag, Zuid-Holland, Middelburg en Zeeland (227) ...

Landbouwgerelateerde_infectieziekten-Advies-Analyse-web

ColofonAanbevolen wijze van citeren:Deel A Advies:Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving (2014) Landbouw-gerelateerdeinfectieziekten.Verkenning van risico’s in praktijk en lacunes in beleid. Deel A:Beleidsadvies. Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving.Deel B Analyse:Rougoor, Carin, Geart Benedictus, Jan Cees Vogelaar, Anne Loeber & Wouter van derWeijden (2014) Landbouw …

Welke bedrijven exporteren waarheen? - De positie van ...

België is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende bedrijven staat het op een twaalfde plaats. Uit ons uitgebreide brancheonderzoek, uitgevoerd in België en Nederland, blijkt onder andere dat 70% van de exporterende bedrijven een omzetstijging tussen de 1 en de 20% verwacht.

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en ...

1 2007R0318 NL Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 318/2007 VAN DE COMMISSIE van 23 maart 2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Gemeenschap en de desbetreffende quarantainevoorschriften (Voor de EER relevante …

Tractatenblad 1996, 92 | Overheid.nl > Officiële ...

Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek Datum totstandkoming; 27-03-1996: Ministerie van Buitenlandse Zaken: Tractatenblad 1996, 92: Verdrag

Groene Garde: De werkelijke wereld van rijst - Noor Backers

Denk maar aan het aantal zonne-uren en de watervoorraad. Er is 2000 tot 10.000 liter water nodig voor 1 kilo rijst. Veel kleine boeren in bijvoorbeeld Thailand en Vietnam bevloeien hun akkers met regenwater, terwijl grotere bedrijven in bijvoorbeeld Italië of de VS, continue irrigatie hanteren die ze pompen uit het grondwater of rivieren.

Covid-19-pandemie - COVID-19 pandemic - qwe.wiki

De COVID-19-pandemie, ook wel bekend als de coronaviruspandemie, is een aanhoudende pandemie van coronavirusziekte 2019 (COVID-19) veroorzaakt door ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2). De ziekte werd voor het eerst vastgesteld in december 2019 in Wuhan, China, werd in januari 2020 een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationale zorg en werd ...

Covid-19-pandemie - COVID-19 pandemic - qwe.wiki

De COVID-19-pandemie, ook wel bekend als de coronaviruspandemie, is een aanhoudende pandemie van coronavirusziekte 2019 (COVID-19) veroorzaakt door ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2). De ziekte werd voor het eerst vastgesteld in december 2019 in Wuhan, China, werd in januari 2020 een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationale zorg en werd ...

Tractatenblad 1998, 136 | Overheid.nl > Officiële ...

a. de exporterende partij wordt van de in artikel 23 bedoelde dumping in kennis gesteld zodra de autoriteiten van de importerende partij een onderzoek hebben geopend. Indien geen einde is gemaakt aan de dumping in de zin van artikel VI van de GATT, of geen andere bevredigende oplossing is gevonden binnen dertig dagen na de kennisgeving van deze ...

Coronadossier tot en met 3 juni 2020 | nrit.nl - trends ...

De meeste bedrijven met een Qredits-lening zijn actief in de handel. Relatief veel bedrijven in de horeca en overige dienstverlening (beide 67 procent) hebben uitstel van aflossing gekregen. Minder faillissementen Opvallend is dat in week 21 (18-22 mei) 85 bedrijven en instellingen failliet zijn gegaan. Dat zijn er 7 minder dan in week 20.

Scriptie Nederlands

Het gevolg was dat veel exporterende bedrijven niet voldoende geprikkeld waren om naar de perifere regio's te verhuizen. ... De firma maakt uit het element broom, dat gewonnen wordt uit de Dode Zee, allerlei produkten zoals ontsmettingsmiddelen, landbouwchemicaliën en brand-vertragende materialen. Dead Sea Bromine Company is gevestigd in Sedom ...

Tractatenblad 1996, 92 | Overheid.nl > Officiële ...

Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek Datum totstandkoming; 27-03-1996: Ministerie van Buitenlandse Zaken: Tractatenblad 1996, 92: Verdrag

Exporterende sectoren kunnen groei verwachten | Sectoren ...

Nov 29, 2017·Voor heel 2013 voorspellen de economen van ING nog krimp. Maar hoopvolle signalen uit Amerika en vooral de licht optimistische berichten uit de eurozone zorgen ervoor dat exporterende bedrijven in de tweede helft van het jaar én in 2014 weer winst kunnen gaan maken.

Scriptie Nederlands

Het gevolg was dat veel exporterende bedrijven niet voldoende geprikkeld waren om naar de perifere regio's te verhuizen. ... De firma maakt uit het element broom, dat gewonnen wordt uit de Dode Zee, allerlei produkten zoals ontsmettingsmiddelen, landbouwchemicaliën en brand-vertragende materialen. Dead Sea Bromine Company is gevestigd in Sedom ...

Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming - PDF

Ontsmettingsmiddelen (biociden) kunnen wel worden gebruikt maar dragen over het algemeen in geringe mate bij aan de belasting van het oppervlaktewater. ... De importinspectie is een controle dat het exporterende land voldoet aan de EU-wetgeving. ... Teelt en EU-interne handel Middels surveys en gerichte inspecties op Nederlandse bedrijven wordt ...

Een derde werkgelegenheid door export - Exportdocumenten.com

Andere bedrijfstakken leveren bijvoorbeeld diensten zoals schoonmaak, beveiliging of boekhouding aan exporterende bedrijven. De toeleverende bedrijfstakken zijn goed voor een werkgelegenheid van ruim 800 duizend arbeidsjaren door export. Onderverdeling Nederlandse werkgelegenheid, 2012.

Nederland bij Internationale Organisaties - Nieuwsberichten

De Franse overheid heeft op 16 maart nieuwe maatregelen getroffen om het risico op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen. In heel Frankrijk geldt dat vanaf 17 maart 12h00 burgers wordt gevraagd thuis te blijven, behalve voor boodschappen, artsenbezoek, mantelzorg of werk dat niet thuis gedaan kan worden.

LOI - WET

§ 3. De toegang tot bedrijven en uitbatingen waar landbouwhuisdieren worden gehouden alsook de toegang tot melkinzamelcentra, gelegen op het grondgebied van het Rijk, is verboden voor elke verantwoordelijke of inwonende van een bedrijf gelegen op het grondgebied van een land vermeld in bijlage I van dit besluit. § 4.

in high rates - Dutch translation – Linguee

Translator. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations.