wettelijke licentie voor het verspreiden van handdesinfecterend middel

  • Huis
  • /
  • wettelijke licentie voor het verspreiden van handdesinfecterend middel

wettelijke licentie voor het verspreiden van handdesinfecterend middel

Juridische informatie over WhatsApp- wettelijke licentie voor het verspreiden van handdesinfecterend middel ,WhatsApp Messenger: Meer dan 2 miljard mensen in meer dan 180 landen gebruiken WhatsApp om in contact te blijven met vrienden en familie, waar en wanneer zij maar willen. WhatsApp is gratis en biedt een eenvoudige, veilige en betrouwbare manier om berichten uit te wisselen en te bellen, en is beschikbaar op telefoons over de gehele wereld.Legal - Rockstar GamesDe Onderneming verwelkomt ideeën en content van de gamecommunity. Je verleent hierbij aan Licentiegever een exclusief, permanent, onherroepelijk, volledig overdraagbaar en in sublicentie te geven wereldwijd recht op en licentie voor het gebruik van de bijdragen, van welke aard dan ook, die je bij de Onderneming indient, via een gepost bericht op een website van de Onderneming, via e-mail aan ...Algemene voorwaarden online radio licenties tot 500 slots

te geven dat een licentie van Sena is verkregen, door middel van het tonen van een door Sena aan te leveren logo. Deze afbeelding dient binnen 14 dagen na ontvangst hiervan op de website geplaatst te zijn. Artikel 11 De door Sena verleende toestemming is persoonlijk en niet over-draagbaar. Het is LICENTIENEMER derhalve niet toegestaan om

B. Algemene voorwaarden LabelCompliance - Mérieux ...

B. Algemene voorwaarden LabelCompliance. Hieronder leest u de Algemene Voorwaarden van LabelCompliance. U kunt de Algemene Voorwaarden daarnaast hier downloadenhier downloaden

Wettelijke Bepalingen | Garnier

WETTELIJKE BEPALINGEN. Welkom op deze website over Garnier (hierna genoemd de ‘Website’). We nodigen u uit om aandachtig deze gebruiksvoorwaarden te lezen die van toepassing zijn op het surfen op deze Website (hierna genoemd de 'Gebruiksvoorwaarden’).Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt u zonder voorbehoud de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksovereenkomst (GO) aNewSpring voor Trainers NLv3 ...

door middel van de Webapplicatie beschikbaar gestelde content (“ANS Content”) bij A New Spring en haar leveranciers. A New Spring verleent Trainer voor de ANS Content een beperkte licentie tot het gebruik daarvan ten behoeve van het gebruik en het beheer van de Webapplicatie. 7.4.

HeteVrouwen

De Member die Credits aanschaft, heeft in beginsel het wettelijke recht die transactie zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden tot 14 dagen na het aangaan van die transactie. Voor zover de aangeschafte Credits binnen de bedoelde bedenktijd zijn verzilverd, vervalt het recht van ontbinding ten aanzien van de verzilverde ...

Hier leest u hoe u veilig kunt blijven terwijl u ...

Ontsmet de appels niet. En als je ouder bent dan 65 jaar, is het waarschijnlijk het beste om je boodschappen nog online te bestellen. Als voedselviroloog hoor ik veel vragen van mensen over de coronavirusrisico's in supermarkten en hoe je veilig kunt blijven tijdens het winkelen voor voedsel te midden van de pandemie.

Azure for College Students: details van aanbieding ...

Belasteren, beschimpen, bestoken, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van anderen schenden (zoals het recht op privacy en publiciteit). Het publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, godslasterlijke, belasterende, obscene, onzedelijke of onwettige onderwerpen, namen, materiaal of informatie.

End-User License Agreement - Nero AG

elk gebruik van dit product anders dan persoonlijk gebruik door consumenten op welke wijze dan ook die overeenstemt met de mpeg-2-standaard voor het coderen van video-informatie voor mediapakketten is uitdrukkelijk verboden zonder licentie volgens de toepasselijke patenten in de mpeg-2 patent portfolio.

Wettelijke vermeldingen - Dienstencheques Brussel

De toegang tot en het gebruik van deze website en de mobiele dienstencheque-app (hierna gezamenlijk de “Site" genoemd) zijn onderworpen aan de naleving en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen en disclaimers in dit document. Door gebruik te maken van de Site stemt u hier uitdrukkelijk en zonder beperking mee in. Algemene servicevoorwaarden voor de gebruikerAlgemene ...

Wettelijke informatie | Periactes

Wettelijke informatie Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De website die u bezoekt is een website die toebehoort aan de bvba PERIACTES met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Hippodroomlaan 147, btw-nummer BE0429.133.146., ondernemingsnr. 0429.133.146 (e-mail : [email protected]; tel. +32 2 649.80.89. ; fax +32 2 648.27.22.) De behandeling van de …

WETTELIJKE BEPALINGEN | Mar de Pulpi Pueblo Mediterráneo ...

- het gebruiken van de inhoud en in het bijzonder van enigerlei informatie verkregen van de website of van diensten voor het versturen van reclame of e-mails met het oog op een directe verkoop of enig ander commercieel doel, ongevraagde e-mails gericht aan mensen ongeacht het doel ervan, alsmede zich te onthouden deze informatie op enigerlei ...

Hoe veilig te blijven tijdens het uit eten gaan Machtig ...

De "6-foot" -regel is gebaseerd op oude gegevens over de afstand druppeltjes kunnen ademhalingsvirussen verspreiden. Deze druppels hebben de neiging om binnen 6 voet uit de lucht te komen, maar dat is niet altijd het geval. Spuitbussen kunnen het virus verspreiden over grotere afstandenhoewel er enige onzekerheid bestaat over hoe vaak deze spread voorkomt.

Faq « License2publish

Het hergebruik van krantenartikels is elk hergebruik van krantenartikels dat een voorafgaandelijke licentie behoeft van License2Publish. Het bedoelde hergebruik is o.a. het maken van een intern persoverzicht op een elektronische drager, de elektronische reproductie (of via scanning) met het oog op de uitbouw van een databank of met het oog op de verspreiding via internet, intranet, extranet ...

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijn ...

wrijven met een handdesinfecterend middel. In hoofdstuk 7 vindt u printklare instructies voor het handen wassen en desinfecteren. Maak uw handen schoon: o voor en na het aanbrengen van de tatoeage; o voor en na de verzorging van de tatoeage; o voor en na het dragen van hand en.

Licentie overeenkomst - GoOV

GoOV BV behoudt zich het recht voor om, met of zonder voorafgaande kennisgeving, diensten betreffende updates, upgrades en supplementen die aan u worden verschaft of aan u ter beschikking worden gesteld door middel van het gebruik van de Software stop te zetten. 13) PRIVACY

Algemene Voorwaarden High Media Developers

Algemene voorwaarden High Media Developers, april 2018 Pagina 2 van 7 3.2 Gebruik van de Website en diensten die aangeboden worden via de Website staan open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 3.3 Gebruiker kan een profiel aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van

Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs ...

Onderdelen van de projectbegroting mogen zonder voorafgaande goedkeuring tot maximaal 10 % worden verhoogd door middel van overdracht van andere begrotingsonderdelen, zelfs als het verhoogde bedrag hoger is dan de maximumplafonds voor personeelskosten of kosten voor …

40. De Wet auteurscontracten- recht

gevallen, bij contract door middel van een rechtskeuze voor vreemd recht de maker de bescherming te ontnemen die hem op grond van het nieuwe hoofdstuk 1a van de Auteurswet 33 Kamerstukken I 2014/15, 33308, nr. C, p. 11. 34 Kamerstukken II 2011/12, 33308, nr. 3, p. 21-22. toekomt. Dit is alleen mogelijk indien de exploitatieover-

Creative Commons Juridische Overeenkomst

De Licentiegever behoudt zich desalniettemin te allen tijde het recht voor om het Werk volgens gewijzigde licentievoorwaarden te verspreiden of om het Werk niet langer te verspreiden; met dien verstande dat een dergelijk besluit niet de intrekking van deze Licentie (of enig andere licentie die volgens de voorwaarden van deze Licentie (verplicht ...

TIVE COMMONS-LICENTIES

mogelijk gemaakt worden door de wet. Het ide - aal van vrije kennis, dat alles altijd voor iedereen toegankelijk moet zijn, heeft een wettelijke basis nodig die soepel geldt voor de context van het internet. Wetenschappers in het bijzonder heb-ben het grote potentieel van het internet en de vrije uitwisseling van kennis benadrukt. In 2003

Wettelijke Bepalingen | Garnier

WETTELIJKE BEPALINGEN. Welkom op deze website over Garnier (hierna genoemd de ‘Website’). We nodigen u uit om aandachtig deze gebruiksvoorwaarden te lezen die van toepassing zijn op het surfen op deze Website (hierna genoemd de 'Gebruiksvoorwaarden’).Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt u zonder voorbehoud de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Wettelijke bepalingen | L'Oréal Paris

WETTELIJKE VERMELDINGEN . URL van de Website: www.loreal-paris.nl. Contact: E-mail: [email protected] - Telefoonnummer: +31 (0)23 5499 500. Verantwoordelijke uitgever: Jean-Charles Bondy. Uitgever: onderneming L’ORÉAL NEDERLAND bv, met maatschappelijke zetel te Scorpius 1. 2132 LR Hoofddorp, Nederland, intracommunautair btw-nummer: NL001131679B02, ...

Storytel - Luisterboeken op je telefoon

Luisterboeken op je telefoon. Meer dan 250.000 luisterboeken in één app. Ideaal voor in de auto, in het openbaar vervoer, of gewoon lekker thuis op de bank. Al onze luisterboeken zijn gratis te proberen voor …

Richtlijnen voor het gebruik van het Handelsmerk | Essentrics

Het is belangrijk dat we onze community van Essentrics ®-docenten betrokken en op de hoogte houden door middel van e-mail als meest belangrijke communicatiemiddel.We verwachten dat alle licentiehouders van het Essentrics ® Certificeringsprogramma een geldig e-mailadres hebben afgegeven aan de Teacher Training-afdeling voor de verzekering van een goede communicatie tussen …